برنامه ثبت زمان خرداد 1390 Time Trail Event 09.06.2011at the Race Track of the AzadiSport Complex l

چهارمین گردهمایی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران در روز پنجشنبه مورخه 19/03/1390 ساعت 9:00 در پیست اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی ورودی غربی برای برنامه ثبت تایم دور  کامل پیست برگزار شد. تعداد 52 دستگاه مرسدس بنز از دهه های   50 تا 90 در فضایی مفرح و سرشار از هیجان در این برنامه شرکت نمودند. نتیجه ثبت شده به صورت گواهی رسمی به شرکت کنندگان اعطا میگردد

The 4th gathering of the Mercedes-Benz-Club Iran on Thursday the 09.06.2011 at the Race Track of the Azadi Sport Complex (West Entrance)

Program was ” Lap Time Record ” for all Mercedes-Benz cars. 52 vehicles from the fifties till nineties attended this event. It was full of fun, excitement and enthusiasm. Results have been documented and certified for every individual participant.