تور پاییز کلوپ مرسدس بنز ایران Tehran-Fasham Tour on November 28th, 2014

این رخداد در تاریخ 7 آذرماه 1393 برگزار شد. اعضا طبق برنامه در ساعت 10 صیح روز جمعه از موزه حیات وحش دارآباد تهران به سمت فشم حرکت کردند. پس از طی این مسیر و توقف در یکی از رستوران های فشم؛ اعضا اوقات خاطره انگیزی را در کنار یکدیگر سپری کرده و پس از صرف ناهار به تهران بازگشتند.

Tehran-Fasham tour was the Fall Event of the club for all the Mercedes-Benz (modern and classic) cars. The event started in Darabad wildlife museum of Tehran (10 am) and the group headed to Fasham. The club gathered in one of the Fasham’s restaurant for lunch and returned back to Tehran.