نشریه Magazine

از این پس می توانید نسخه الکترونیکی نشریه کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران را از این صفحه و مطابق با لینک هایی هر شماره اضافه می شوند دانلود و مطالعه کنید:


 

در این شماره می خوانید :

  • مصاحبه اختصاصی کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران با مدیر محصول کلاس CLA
  • اطلاعات و بررسی دقیق 300SL Roadster موجود در موزه خودروهای سلطنتی در کاخ سعد آباد
  • معرفی نکات مهم در خرید و نگه داری دو نسل از CLS در ایران
  • نگاهی به جشن ده سالگی کلوپ رسمی مرسدس بنز در ایران 
  • و…

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————