نمایشگاه کلوپ در موزه اتومبیل تهران1388.11.18 Exhibition in Tehran Auto Museum 02.03.2010

 

نمایشگاه اختصاصی مرسدس بنز در محل موزه خودرو تهران

در تاریخ 11/12/1388 نمایشگاه اختصاصی خودروهای مرسدس بنز کلاسیک به همکاری کمیته کلاسیک فدراسیون اتومبیلرانی ایران و موزه اتومبیل ایران و کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران در محل موزه اتومبیل در تهران برگزار گردید.

در این نمایشگاه علاوه بر خودروهای مرسدس بنز کلاسیک متعلق به اعضای کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران، تعدادی از خودروهای مرسدس بنز که در انبارهای اختصاصی موزه نگهداری می شوند برای اولین بار رونمایی شدند.

این نمایشگاه آغازهمکاری موزه اتومبیل ایران، فدراسیون اتومبیلرانی و کلوپ رسمی مرسدس بنز ایران بود.

موزه اتومبیل تهران محل نگهداری تعداد قابل توجهی از خودروهای کلاسیک مربوط به اعصار مختلف تاریخ ایران می باشد که برای اکثر آنها نمی توان قیمت تعیین نمود

با تشکر فراوان از جناب آقای تورج حسینی مدیریت محترم موزه اتومبیل ایران

On the 2nd of March 2010 we had a Mercedes-Benz classic exhibition in Tehran Automobile Museum.

We exposed some Mercedes-Benz Oldtimers belonging to our club members. The Museum unveild some Mercedes-Benz Classic cars from the so called “holy halls” the storages which are not accessible for the public.

This was the beginning of the close cooperation of the Official Mercedes-Benz Club Iran and the Iranian Automobile Museum with the support of the Classic Comitee of the Iranian Automobile Federation.

The Iranian Automobile Museum in Tehran is keeping many ablolutely priceless vintage cars which were part of the Iranian History.

Many thanks to Mr. Touraj Hosseini, the Director of the Iranian Automobile Museum.