چهلمین سالگرد معرفی 40th Anniversay of the S-Class W116 l S Class W116

This gathering was held on May 2013 for the 40th anniversary of the legendary S-Class W116 in the Azadi Carting track, Tehran. Beside the W116, other models were participating as well.

گردهمایی کلوپ مرسدس بنز ایران ، اردیبهشت 1392. این گردهمایی به مناسبت 40 سالگی اتاق 116 کلاس اس برگزار شده بود. در کنار این اتاق مدل های دیگر مرسدس بنز نیز حضور داشتند.